EnergiKatalysatorn 150 Ord

ecats.se förklarar E-Cat på 150 ord:

E-Cat är en sk "Cold Fusion" apparat uppfunnen av den italienska uppfinnaren Andrea Rossi. E-Cat producerar värme genom att blanda Nickel pulver i en tryckbelastad miljö tillsammans med Väte och ett antal i dagsläget okända katalysatorer som förstärker processen. Vid upphettning till ca 500 grader uppstår en kärnreaktion, sk Kall Fusion. På detta sätt producerar E-Cat stora mängder energi samtidigt som den förbrukar väldigt lite resurser.

E-Cat innehåller endast vanligt förekommande material, producerar inga farliga bi-produkter och är förhållandevis billig att framställa. I Oktober skall en E-Cat modul som producerar 1 megawatt presenteras. Denna är 3x2x2 meter (stor som en container) och väger 2 ton. 1 Megawatt räcker till ström för att försörja ett bostadsområde på 350 hus.

E-Cat på 200 ord
E-Cat på 100 ord

E-Cats Nu och Framtiden

I April 2011 fanns det strax under 100 fungerande E-Cats i användning. Rossi har även under 2 års tid använt en av dessa E-Cats för att värma upp en av sina E-Cat fabriker. I framtiden förutspås även portabla E-Cats för bilar, båtar och flygplan mm.

E-Cat Informationsfilm

 

EnergiKatalysatorn

EnergiKatalysator

EnergiKatalysatorn E-Cat kan vara den största uppfinningen i mänsklighetens historia.

Energikatalysatorn "Energy Catalyzer" demonstrerades för första gången den 14 Januari 2011. Demonstrationen utfördes framför oberoende vetenskapsmän från Bolognas Universitet i Italien.

Energi Katalysatorn E-Cat är skapad av Andrea Rossi, en italiensk ingenjör och uppfinnare. Rossi har bekostat hela processen med pengar från egen ficka.

Två svenska vetenskapsmän, professor Sven Kullander och docent Hanno Essén, har medverkat vid ett test av E-Cat den 29 Mars 2011. Deras slutsats var att de uppmätta resultaten endast kan förklaras med en kärnreaktion.

Andra begrepp som används i E-Cats sammanhang inkluderar Kall Fusion sk "Cold Fusion" och LENR - "Low Energy Nuclear Reaction". Fysiker och vetenskapsmän världen över är skeptiska till genomförandet av dessa med dagens teknik och kunskap.

Om Oss

ecats.se är den Svenska guiden till Energikatalysatorn E-Cat med senaste nyheter och info. All info som presenteras på ecats.se är från oberoende källor på nätet, i tidningar, TV och radio.

Externa Källor till info om E-Cat:

Ny Teknik - Den bästa källan till allt om EnergiKatalysatorn. Ny Teknik har exklusivt varit med och testat E-Cat.

Journal Of Nuclear Physics - Nuclear Experiments Blog

E-Cat Online - Guide till allt om E-Cat

E-Cat.com - Officiella E-Cat sajten

Kontakt och Info om Beställning av E-Cat: info@ecats.se

 

Copyright 2010 - 2019 | ecats.se