ECAT HT

Nya tester av E-Cat har utförst med en ny typ av reaktor. Den nya versionen kallas för ECat HT, där HT står för High Temperature. Resultatet påvisar att mer värme har urvunnits ut processen vid användande av ECat HT än vad som är möjligt med konventionella medel.

Testet tyder med andra ord på att E-Cat fungerar.

E-Cat HT Test

Målet med testet av E-Cat HT var att göra ett oberoende test under kontrollerade former med hög mätprecision. Testet utfördes utan att Andrea Rossi medverkade. På testet medverkade istället fysiker från Bologna Universitet i Italien samt fysiker från Uppsala Universitet. Rapporten publicerades på Arxiv.org och som upphovsmän benämns:

Giuseppe Levi från Bologna Universitet i Italien och Evelyn Foschi Bologna, Italien

Torbjörn Hartman, Bo Höistad, Roland Pettersson och Lars Tegnér från Uppsala Universitet i Sverige samt Hanno Essén från Royal Institute of Technology i Stockholm.

Det officiella uttalandet från rapporten:

“The results obtained indicate that energy was produced in decidedly higher quantities than what may be gained from any conventional source.”

Ni kan läsa mer och ladda ner rapporten i sin helhel på ECat.com.

 

EnergiKatalysatorn

EnergiKatalysator

EnergiKatalysatorn E-Cat kan vara den största uppfinningen i mänsklighetens historia.

Energikatalysatorn "Energy Catalyzer" demonstrerades för första gången den 14 Januari 2011. Demonstrationen utfördes framför oberoende vetenskapsmän från Bolognas Universitet i Italien.

Energi Katalysatorn E-Cat är skapad av Andrea Rossi, en italiensk ingenjör och uppfinnare. Rossi har bekostat hela processen med pengar från egen ficka.

Två svenska vetenskapsmän, professor Sven Kullander och docent Hanno Essén, har medverkat vid ett test av E-Cat den 29 Mars 2011. Deras slutsats var att de uppmätta resultaten endast kan förklaras med en kärnreaktion.

Andra begrepp som används i E-Cats sammanhang inkluderar Kall Fusion sk "Cold Fusion" och LENR - "Low Energy Nuclear Reaction". Fysiker och vetenskapsmän världen över är skeptiska till genomförandet av dessa med dagens teknik och kunskap.

Om Oss

ecats.se är den Svenska guiden till Energikatalysatorn E-Cat med senaste nyheter och info. All info som presenteras på ecats.se är från oberoende källor på nätet, i tidningar, TV och radio.

Externa Källor till info om E-Cat:

Ny Teknik - Den bästa källan till allt om EnergiKatalysatorn. Ny Teknik har exklusivt varit med och testat E-Cat.

Journal Of Nuclear Physics - Nuclear Experiments Blog

E-Cat Online - Guide till allt om E-Cat

E-Cat.com - Officiella E-Cat sajten

Kontakt och Info om Beställning av E-Cat: info@ecats.se

 

Copyright 2010 - 2019 | ecats.se