Material Från ecats.se

Ni får gärna använda material från ecats.se. Har ni en egen hemsida eller blogg så ser vi helst att ni ger oss en länk tillbaka. Ni kan använda koden nedan:

ecats.se

Använd denna kod:
<a href="http://www.ecats.se/">ecats.se</a>

För vår 100 ords beskrivning av E-Cat, så kan ni använda denna kod:

<p>E-Cat är en apparat uppfunnen av den italienska uppfinnaren Andrea Rossi. E-Cat producerar genom Kall Fusion stora mängder energi samtidigt som den förbrukar väldigt lite resurser. E-Cat innehåller endast vanligt förekommande material, producerar inga farliga bi-produkter och är förhållandevis billig att framställa. I Oktober skall en E-Cat modul som producerar 1 megawatt presenteras. Denna är 3x2x2 meter (stor som en container) och väger 2 ton. 1 Megawatt räcker till ström för att försörja ett bostadsområde på 20 hus under en månad.</p>
<p>E-Cat på 100 ord från <a href="http://www.ecats.se/">ecats.se</a></p>

Om ni verkligen inte vill länka ut från er sida så är det OK använda infon ändå. Vi ser hellre att informationen om E-Cat sprids vidare, detta är det viktigaste.

Undrar ni något så kan alltid nå oss på info@ecats.se

ecats.se

EnergiKatalysatorn

EnergiKatalysator

EnergiKatalysatorn E-Cat kan vara den största uppfinningen i mänsklighetens historia.

Energikatalysatorn "Energy Catalyzer" demonstrerades för första gången den 14 Januari 2011. Demonstrationen utfördes framför oberoende vetenskapsmän från Bolognas Universitet i Italien.

Energi Katalysatorn E-Cat är skapad av Andrea Rossi, en italiensk ingenjör och uppfinnare. Rossi har bekostat hela processen med pengar från egen ficka.

Två svenska vetenskapsmän, professor Sven Kullander och docent Hanno Essén, har medverkat vid ett test av E-Cat den 29 Mars 2011. Deras slutsats var att de uppmätta resultaten endast kan förklaras med en kärnreaktion.

Andra begrepp som används i E-Cats sammanhang inkluderar Kall Fusion sk "Cold Fusion" och LENR - "Low Energy Nuclear Reaction". Fysiker och vetenskapsmän världen över är skeptiska till genomförandet av dessa med dagens teknik och kunskap.

Om Oss

ecats.se är den Svenska guiden till Energikatalysatorn E-Cat med senaste nyheter och info. All info som presenteras på ecats.se är från oberoende källor på nätet, i tidningar, TV och radio.

Externa Källor till info om E-Cat:

Ny Teknik - Den bästa källan till allt om EnergiKatalysatorn. Ny Teknik har exklusivt varit med och testat E-Cat.

Journal Of Nuclear Physics - Nuclear Experiments Blog

E-Cat Online - Guide till allt om E-Cat

E-Cat.com - Officiella E-Cat sajten

Kontakt och Info om Beställning av E-Cat: info@ecats.se

 

Copyright 2010 - 2019 | ecats.se